Ondřej Scholz

Diplomová práce

Marketing na sociálních médiích se zaměřením na cestovní ruch

Social Media Marketing Focusing on Tourism
Anotace:
Diplomová práce s názvem Marketing na sociálních médiích se zaměřením na cestovní ruch je rozdělena do dvou částí. První část zkoumá obecné předpoklady pro rozvoj sociálních médií s ohledem na rozvoj internetu a jednotlivé druhy současných sociálních médií. Druhá část práce je zaměřena na specifika marketingu cestovního ruchu. V této druhé části jsou dále analyzovány vybrané marketingové aktivity subjektů …více
Abstract:
Master's thesis called Social Media Marketing Focusing on Tourism is devided into two parts. The first part examines general conditions for development of social media with regard to development of the internet and individual types of contemporary social media. The second part is focused on specifics of the tourism marketing. In this second part are also analyzed selected marketing activities of business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Martin Vaško
  • Oponent: Jana Valentová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46003