Mgr. Klára Šmídová, Ph.D.

Doctoral thesis

Bioavailability of persistent organic pollutants in soils with regard to soil properties and contamination aging

Bioavailability of persistent organic pollutants in soils with regard to soil properties and contamination aging
Abstract:
Disertační práce shrnuje poznatky studií zaměřených na téma biodostupnost hydrofobních organických látek v půdách a bioakumulace v žížalách. Jedním z diskutovaných témat ve vědecké literatuře je extrapolace bioakumulačních faktorů získaných z těchto studií mezi různými půdami a látkami. Dalším tématem týkajícím se extrapolace je používání umělé půdy. Ta byla vyvinuta jako „modelová“ za účelem snížení …more
Abstract:
This thesis summarizes several studies which have a similar topic: bioavailability of hydrophobic organic contaminants (HOCs) in soils and bioaccumulation in earthworms. One of the frequently discussed topics in the scientific literature is the extrapolation of bioaccumulation factors from these studies to other soils and compounds. The other issue (related to the extrapolation topic) is the use of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 10. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 10. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
  • Reader: PhD. Luca Nizzetto, Dr. C.A.M. (Kees) van Gestel, doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta