Ing. Markéta Mrkvová

Master's thesis

Veřejné finance ČR a jejich souvislost s vývojem podnikatelské sféry

Public Finance and their Relationship to Business Community Development
Abstract:
Diplomová práce analyzuje vývoj státního a veřejného dluhu v letech 1993 - 2012 v souvislosti s vývojem podnikatelské sféry. Práce se soustředí na příčiny růstu státního a veřejného dluhu a zkoumá vliv klíčových problémů veřejných financí ovlivňujících vývoj mikroekonomických subjektů, zejména podniků. V první části jsou stanoveny výzkumné předpoklady, v druhé jsou uvedeny teoreticko-metodologické …more
Abstract:
This Diploma Thesis presents an analysis of the Czech Republic state and public debt evolution in the years 1993 - 2012 in coherence with business community evolution. Two main objects are focused on there: causes of the state and public debt enlargement and a research into the influence of public finances key problems that affect the development of microeconomic subjects, particularly firms. In the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2014
Accessible from:: 6. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2014
  • Supervisor: Ing. Miroslava Lungová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mrkvová, Markéta. Veřejné finance ČR a jejich souvislost s vývojem podnikatelské sféry. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.1.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 1. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN