Martina VOJÁČKOVÁ

Bachelor's thesis

Zvuk současné multikulturní angličtiny se zaměřením na Indickou angličtinu

The sound of today´s multicultural English with the focus on Indian English
Abstract:
The work provides an analysis of the status of the English language around the world. Furthermore, it deals with varieties of English and focuses on Indian English. It also examines Indian English from the viewpoint of its historical background, phonology, vocabulary and grammar.
Abstract:
Práce poskytuje analýzu postavení anglického jazyka ve světě. Dále pojednává o druzích anglického jazyka a zaměřuje se na Indickou angličtinu. Rovněž zkoumá Indickou angličtinu z hlediska jejího historického pozadí, fonologie, slovní zásoby a gramatiky.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 11. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kateřina Šteklová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VOJÁČKOVÁ, Martina. Zvuk současné multikulturní angličtiny se zaměřením na Indickou angličtinu. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 10. 11. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta