Bc. Monika Žiaranová

Bakalářská práce

Televízia ako nástroj konštrukcie ontologického bezpečia seniorov žijúcich v zariadení pre seniorov

Television and ontological security of elderly people living in a retirement home
Abstract:
Bachelor thesis focused on analysis of the role of television in forming the ontological security of the selected group of elderly living in a retirement home. The teoretical section we define the concept of ontological security, which was first used by british sociologist Anthony Giddens; and the concept of total institution, first used by canadian sociologist Erving Goffman, applied onto a retirement …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zameriava na analýzu televízie a jej role pri utváraní ontologického bezpečia vybranej skupiny seniorov žijúcich v domove pre seniorov. V teoretickej časti našej práce popisujeme koncept ontologického bezpečia, ktorý zaviedol britský sociológ Anthony Giddens. V práci sa opierame tiež o koncept totálnej inštitúcie od kanadského sociológa Ervinga Goffmana v súvislosti s domovom pre …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika