Bc. Antonín Hübner, MBA, DBA, DiS.

Bakalářská práce

Ekonomické dopady podnikání v Indii z pohledu obchodní korporace se sídlem v ČR

The economic impacts of business in India from the point of view of a business corporation based in the Czech Republic
Anotace:
ANOTACE Autor: Antonín Hübner Název: Ekonomické dopady podnikání v Indii z pohledu obchodní korporace se sídlem v ČR Práce je zaměřena na (posouzení) výběr efektivní formy podnikání v Indii pro konkrétní společnost: Mikroelektronika spol. s r.o. a popis ekonomických dopadů na její fungování. Popsané návrhy na řešení formy podnikání v Indii z pohledu obchodní korporace se sídlem v České republice povedou …více
Abstract:
ANNOTATION Autor: Antonín Hübner Title: The economic impacts of business in India from the point of view of a business corporation based in the Czech Republic This Bachelor thesis is focused on the assesment of effective forms of business between an Indian corperation and Mikroelektronika spol. s r.o. and the definition of the economic impacts of such a relationship. The described proposals address …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jitka Sládková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting