Jana Krovozová

Bakalářská práce

Neživotní pojištění a jeho analýza na pojistném trhu v ČR

Non-life insurance and its analysis on the insurance market of the Czech Republic
Anotace:
Tato práce se zabývá neživotním pojištěním, jeho stručnou charakteristikou, historií, právním rámcem, členěním a vývojem na pojistném trhu. Práce popisuje vybraný segment neživotního pojištění a to pojištění odpovědnosti. Porovnává produkty pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě u vybraných pojišťoven na základě výluk a analyzuje jejich výhodnost pro klienta z hlediska co nejširšího krytí …více
Abstract:
This thesis deals with non-life insurance, its brief characteristics, history, legal framework, classification and development on the insurance market. The work describes selected segment of non-life insurance and liability insurance. It compares liability insurance products in ordinary civic life with selected insurance companies based on exclusions and analyzes their benefits for the client in terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2019
  • Vedoucí: Dr. Milan Hradec
  • Oponent: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní