Theses 

Návrh informačního systému pro Balanced Scorecard – Pavel Urban

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Pavel Urban

Diplomová práce

Návrh informačního systému pro Balanced Scorecard

Design of Balanced Scorecard information system

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá metodou Balanced Scorecard a informačními systémy pro její podporu. Hlavním cílem práce je vytvořit Balanced Scorecard pro konkrétní společnost a následně navrhnout informační systém, který bude navrhovaný Balanced Scorecard podporovat. V teoretické části diplomové práce je nejprve nastíněno strategické řízení podniku. Dále se práce věnuje metodě Balanced Scorecard, jejím jednotlivým perspektivám a úpravám strategie a BSC v průběhu času. Samostatně jsou pak rozebrány různé druhy měřítek a jejich vzájemné vztahy. Praktická část představuje společnost, pro kterou je systém BSC navrhován, její misi, vizi, strategii. Na základě znalostí z teoretické části je sestaven návrh Balanced Scorecard a následně je vytvořen návrh informačního systému.

Abstract: This thesis is about Balanced Scorecard methodology and about information systems that support Balanced Scorecard in business. The main goals for the thesis are creating a design of Balanced Scorecard for an existing company and then design a BSC information system for this company. Business strategy management is introduced in the beginning of the theoretical part of this thesis. The description of each perspective of Balanced Scorecard follows. There is also a focus on BSC and strategy modifications over the time and one chapter is devoted to metrics, different types of metrics and relationships between them. Application part introduces the company used in the thesis. Based on the knowledge from the theoretical part the Balanced Scorecard is designed for this specific company and then an information system design is created.

Klíčová slova: informační systém, KGI, KPI, metriky, měřítka, řízení výkonnosti, strategie podniku, Balanced Scorecard

Keywords: information system, KGI, KPI, metrics, Balanced Scorecard, performance management, business strategy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: Stanislava Mildeová
  • Oponent: Martin Tupý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44265

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:18, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz