Bc. Zuzana Peprníčková

Bachelor's thesis

Ramanova spektroskopie v organické analýze

Raman spectroscopy for organic analysis
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je sestavení Ramanova přístroje a jeho testování pro analýzu organických rozpouštědel. PAN a PAR ligandy a jeho Cu(II) komplexy byly využity pro jejich studiu pomocí rezonanční a povrchově zesílené Ramanovy spektroskopie v přítomnosti Ag nanočástic.
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to assemble Raman device and perform its testing for analysis of organic solutions. PAN and PAR ligands and their Cu(II) complexes were employed for study by means of resonance and surface enhanced Raman Spectroscopy in presence of Ag nanoparticles.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2014
  • Supervisor: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Chemistry / Chemistry

Theses on a related topic