Bc. Martin Dostal

Bakalářská práce

Organizační audit neziskové organizace

Organizational Audit on the Nonprofit Organization
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Organizační audit neziskové organizace“ je popsat specifika a rozdíly vnitřního prostředí organizace oproti organizacím operujících v ziskovém sektoru a provést organizační audit konkrétní neziskové organizace. První část pojednává o jednotlivých oblastech organizace, které jsou podrobeny teoretickému zkoumání a poskytují teoretická východiska pro praktickou část. Druhá část …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis „Organizational audit on the nonprofit organization“ is to describe particularities and differences of internal enviroment between nonprofit organizations and forprofit organizations and do an organizational audit on the specific nonprofit organization. First part of this thesis theoretically discusses particular areas of the organization and provide important information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta