Theses 

Demografická struktura obyvatelstva v Moravskoslezském kraji v letech 2004-2013 v kontextu nezaměstnanosti – Michal Tyleček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj

Michal Tyleček

Bakalářská práce

Demografická struktura obyvatelstva v Moravskoslezském kraji v letech 2004-2013 v kontextu nezaměstnanosti

Demographic structure in the Moravian-Silesian region in the period of 2004-2013 in the context of unemployment

Anotace: Bakalářská práce se zabývá analýzou demografického vývoje a trhu práce Moravskoslezského kraje v letech 2004-2013 v kontextu nezaměstnanosti. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na vazbu demografického vývoje a nezaměstnanosti Moravskoslezského kraje, a to za pomoci zpracování analýzy demografického vývoje a trhu práce. Teoretická část se věnuje definování jednotlivých pojmů a ukazatelů použitých v rámci analýzy. Zároveň se zabývá teoretickou problematikou nezaměstnanosti. Praktickou část tvoří obecná charakteristika kraje, analýza trhu práce a demografická analýza Moravskoslezského kraje ve sledovaném období 2004-2013. Na základě výsledků analýz lze říci, že trh práce v kraji ovlivňuje zejména záporné migrační saldo, dlouhodobě stárnoucí obyvatelstvo a klesající počet obyvatel.

Abstract: This thesis is focused on analysis of demographic development and labour market in Moravian-Silesian region in the period of 2004-2013 in the context of unemployment. The goal is to create a complex view of the connection between demographic development and unemployment in the Moravian-Silesian region through the analysis of demographic development and labour market. The theoretical part contains description of terms and indicators used in the analysis. It also concentrates on theoretical problematics of unemployment. The analytical part is focused on general characteristic of the region, analysis of the labour market and demographic analysis of the Moravian-Silesian region in the period of 2004-2013. Based on the results of the analysis we are able to say that the labour market in the region is mainly influenced by negative balance of migration, long term aging population and population decline.

Klíčová slova: nezaměstnanost, demografická struktura, trh práce

Keywords: labour market, unemployment, demographic structure

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Gabriela Říhová
  • Oponent: Petr Jílek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57633


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 13:03, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz