Lucie KAPRÁLOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienta se zlomeninou pánve

Nursing care of patients with a fracture of the pelvis
Anotace:
Ve své bakalářské práci se věnuji ošetřovatelské péči o pacienta se zlomeninou pánve. V teoretické části se věnuji anatomii pánve, diagnostice a léčbě zlomenin. Dále popisuji ošetřovatelskou péče pacienta při operačním a konzervativním postupu léčby. Praktická část je zpracována formou kaziustiky. Je soustředěna na ošetřovatelský proces a plánování ošetřovatelské péče pacientky se zlomeninou pánve …více
Abstract:
In my bachelor thesis I have focused on taking care of patients affected by pelvis fracture. In theoretical part I have concentrated on pelvis anatomy and its fracture diagnostics and treatment. Practical part was written in casuistry form. It mainly focuses on both treatment processes and treatment planning of taking care of the hospitalized patient being cured for pelvis fracture by the conservative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Markéta Kottová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAPRÁLOVÁ, Lucie. Ošetřovatelská péče o pacienta se zlomeninou pánve. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií