Bc. Kateřina Chrástecká

Diplomová práce

Příspěvek na péči a jeho využívání seniory na Vsetínsku

Care allowance and its usage by seniors in the district of Vsetín
Anotace:
Tématem diplomové práce je příspěvek na péči a jeho využívání seniory na Vsetínsku. Teoretická část práce se věnuje teoretickým východiskům a základním pojmům, dále se zaměřuje na sociální práci se seniory a samotný příspěvek na péči. Hlavním cílem praktické části je zjistit jakým způsobem senioři příspěvek na péči využívají. Zda vyplacený příspěvek na péči zůstává v domácnosti nebo je vrácen zpět …více
Abstract:
The topic of this master's thesis is the Care Allowance and Its Use by Seniors of the Vsetín Region. The theoretical part of the thesis is dedicated to the theoretical starting point and its basic concepts, it also focuses on social work with the elderly and the care allowance itself. The main goal of the practical part is to find out how seniors use the care allowance. Whether the money remains in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chrástecká, Kateřina. Příspěvek na péči a jeho využívání seniory na Vsetínsku. Zlín, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe