Bc. Anna Jiráková

Master's thesis

The German long-term care insurance. Could it be way for the Czech Republic in the long-term care funding?

The German long-term care insurance. Could it be way for the Czech Republic in the long-term care funding
Abstract:
Diplomová práce se věnuje problematice dlouhodobé péče a jejího financování v Německu a České republice. Jejím cílem je na základě porovnání těchto dvou odlišných systémů zhodnotit, zda by veřejné pojištění dlouhodobé péče fungující v Německu mohlo být aplikováno také v podmínkách České republiky. První část představuje základní pojmy a obecný kontext financování dlouhodobé péče s ohledem na aktuální …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of long-term care and its financing in Germany, and the Czech Republic. Its aim is to evaluate whether public long-term care insurance existing in Germany could also be applied in the conditions of the Czech Republic, based on a comparison of these two different systems. The first part of the thesis introduces the basic terms and general context of financing …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2018
  • Supervisor: doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta