Bc. Veronika Kluganost

Bakalářská práce

Účetní reforma – cíle, dosažené výsledky a změny

Accountingreform - objectives, achievements and changes
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zásadní cíl reformy, na vznik Státní pokladny. V úvodu práce je charakterizováno účetnictví těsně před reformou, dále jsou uvedeny důvody pro vznik Státní pokladny a popsány legislativní změny. Hlavní část tvoří kapitola o výkaznictví s inscenací nově zavedeného Pomocného analytického přehledu. Další kapitola navazuje popisem Integrovaného informačního systému Státní …více
Abstract:
The thesis is focused on the fundamental objective of the reform of the formation of the State Treasury. In the introduction to the work is characterized by the accounts just before the reform, the following are the reasons for the emergence of the State Treasury and describes the legislative changes. The main part of the chapter on the reporting form with productions of the newly introduced Interim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Oponent: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance