Bc. Michal Hanák

Bakalářská práce

Změna složení těla po vytrvalostním běhu

Changes in body composition after lond distance run
Anotace:
Teoretická část práce nám popisuje složení lidského těla po extrémním vytrvaleckém závodě, dále nám přibližuje problematiku měření i s podrobnějším popisem měření pomocí metody BIA. V praktické části se nachází samotné výsledky, jednotlivé proměnné jsou popsány. K výsledkům je přiřazena jejich pravděpodobná příčina s odkazy na rešerši.
Abstract:
The theoretical part of the work describes the composition of the human body after an extreme endurance race, it brings us closer to the issue of measurement and more detailed description of the measurements using the BIA method. In the practical part there are the results themselves, the individual variables are described. The results are assigned to their probable cause with search links.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií