Lucie ROMFELDOVÁ

Bakalářská práce

Vnímání marihuany jako startovací drogy studenty středních škol

Perception of marijuana as a starter drug high school students
Anotace:
Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část bakalářské práce uvádí základní poznatky o historii marihuany, jejím rozšíření, účincích a rizicích při užívání. Poté jsou shrnuty základní postoje k marihuaně jako startovací droze a jsou potvrzeny příp. vyvráceny některé mýty o marihuaně. Dále je pozornost věnována modelům závislosti, přístupům k drogové závislosti, faktorům vzniku a rozvoje …více
Abstract:
The Bachelor thesis consists of two parts. The theoretical part of the thesis presents the basic knowledge about the history of marijuana, its expansion, effects and risks of use. Then summarize basic attitudes toward marijuana as a starter drug are confirmed or dispelled some of the myths about marijuana. Attention is also paid models of addiction, approaches to drug addiction, and factors of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2014
Zveřejnit od: 12. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Viktor Rímeš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROMFELDOVÁ, Lucie. Vnímání marihuany jako startovací drogy studenty středních škol. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.