Kateřina STARÁ

Diplomová práce

Význam týmové supervize v rámci organizace z pohledu sociálních pracovníků a vedoucích pracovníků v sociálních organizacích v Děčíně

The importance of team supervision within the organization from the point of view of social workers and managers in social organizations in Děčín
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pohledem sociálních pracovníků a vedoucích sociálních pracovníků na možnosti a význam týmové supervize v rámci organizace v sociálních organizacích v Děčíně. Cílem je zjistit, jaké významy má týmová supervize pro sociální pracovníky a vedoucí sociální pracovníky, kteří jí podstupují. V čem spatřují přínosy a rizika týmové supervize pro organizaci, pracovníky a vedoucí pracovníky …více
Abstract:
The thesis deals with the view of social workers and leading social workers on the possibilities and the meaning of team supervision within the organization in the social organisations in Děčín. The aim is to find out what meanings has team supervision for social workers and leading social workers who attend it. In what they see the benefits and risks of team supervision for organization, social workers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislav Vaska, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STARÁ, Kateřina. Význam týmové supervize v rámci organizace z pohledu sociálních pracovníků a vedoucích pracovníků v sociálních organizacích v Děčíně. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Řízení v sociální práci