Bc. Peter Panik

Master's thesis

Svetové akciové indexy / DJIA, Nasdaq, S&P, DAX, FTSE, Nikkei/

World stock indices / DIJA, Nasdaq, S&P, DAX, FTSE, Nikkei/
Abstract:
The aim of my dissertation is approximation the area of world stock indices than significant indicator of stock development on specified world financial markets and at the same time than eligible investment tool, that allow marked diversification in the process of security investment. The author's ambition was clearly and simply process the informations from mentioned literature, internet sources and …more
Abstract:
Cieľom mojej diplomovej práce je priblíženie problematiky svetových akciových indexov ako významného ukazovateľa vývoja akcií na vybraných svetových finančných trhoch a zároveň ako vhodného investičného nástroja, ktorý umožňuje popri svojej jednoduchosti výrazné rozloženie rizika pri investovaní do cenných papierov. Snahou autora tejto práce bolo prehľadne a jednoducho spracovať informácie, získané …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Reader: Doc.Ing. Božena Chovancová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK