Bc. Jan Bužík

Bakalářská práce

Rozvoj samosprávné obce a obce pod správou města - komparace dynamiky rozvoje obce Spešov a Dolní Lhota

Development of the self-governing municipalities and municipalities under the administration of the city - comparison of the development dynamics of the municipalities of Spešov and Dolní Lhota
Anotace:
Rozdílný charakter regionálního rozvoje na úrovni samosprávné obce, která získala v nedávné historii samostatnost, a sídla, které je několik posledních dekád pod správou většího města, byl sledován na konkrétním příkladu dvou sídel na Blanensku – Spešova a Dolní Lhoty. Porovnání obou řešených sídel bylo prováděno na základě komplexní fyzickogeografické a socioekonomické analýzy, a především vycházelo …více
Abstract:
The different character of regional development at the level of a self-governing municipality, which has gained independence in recent history and a municipality that has been managed by a larger city for the last few decades, was observed on a specific example of two settlements in Blansko region – Spešov and Dolní Lhota. The comparison of the two settlements was carried out on the basis of a comprehensive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Jakub Trojan, MSc
  • Oponent: RNDr. Ondřej Krejčí

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta