Bc. Jan Bužík

Bachelor's thesis

Rozvoj samosprávné obce a obce pod správou města - komparace dynamiky rozvoje obce Spešov a Dolní Lhota

Development of the self-governing municipalities and municipalities under the administration of the city - comparison of the development dynamics of the municipalities of Spešov and Dolní Lhota
Abstract:
Rozdílný charakter regionálního rozvoje na úrovni samosprávné obce, která získala v nedávné historii samostatnost, a sídla, které je několik posledních dekád pod správou většího města, byl sledován na konkrétním příkladu dvou sídel na Blanensku – Spešova a Dolní Lhoty. Porovnání obou řešených sídel bylo prováděno na základě komplexní fyzickogeografické a socioekonomické analýzy, a především vycházelo …more
Abstract:
The different character of regional development at the level of a self-governing municipality, which has gained independence in recent history and a municipality that has been managed by a larger city for the last few decades, was observed on a specific example of two settlements in Blansko region – Spešov and Dolní Lhota. The comparison of the two settlements was carried out on the basis of a comprehensive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2020
  • Supervisor: RNDr. Jakub Trojan, MSc
  • Reader: RNDr. Ondřej Krejčí

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta