Mgr. Šárka Vančurová

Bakalářská práce

Metody vzdělávání knihovníků v open source knihovním systému KOHA

Methods of education for librarians in the open source library system KOHA
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou vzdělávání knihovníků v open source knihovním systému Koha. Teoretická část se věnuje přehledu pořádaných akcí a školení pro open source systém Koha, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Součástí teoretické části je návrh vzdělávacích metod pro Knihovnu Na Křižovatce v Brně, sestavení vzdělávacích cílů a návrh školení pomocí workshopu a webináře pro …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the education of librarians in the open source library system Koha. The theoretical part is devoted to an overview of events and training for open source system Koha in both the Czech Republic and abroad. In the theoretical part is also included a design of educational methods for Knihovna Na Křižovatce in Brno, educational goals and drawing up a draft of training for future …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Martin Krčál, DiS.
  • Oponent: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta