Bc. Kateřina Menšíková

Diplomová práce

Výživa kriticky nemocných

Nutrition support therapy in the adult critical ill patients
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výživou kriticky nemocných pacientů. V teoretické části je shrnuta problematika výživy v intenzivní péči. Praktická část je založena na kvalitativním výzkumu, který byl proveden formou skrytého pozorování pomocí záznamového archu. Diplomová práce má za cíl nahlédnout do praxe a zhodnotit způsob ošetřovatelského postupu při aplikaci parenterální a enterální výživy. Druhým cílem …více
Abstract:
This master thesis deals with a nutrition of critical ill patients. The problematics of nutrition in intensive care is summarized in theoretical part. The practical part is based on qualitative research, which was done as hidden observation using recording sheet. Master thesis aims to look at the practice and evaluate the form of nursing process of parenteral and enteral nutrition aplication. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Edita Pešáková, DiS.
  • Oponent: Mgr. Zdeňka Knechtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta