Andrea KŘIVANCOVÁ

Bachelor's thesis

Sociální pedagogika jako studijní obor v České Republice

Study of social pedagogy in the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce bude zaměřena na otázky tradic sociální pedagogiky, zachytí podobu současné diskuze o pojetí sociální pedagogiky jako vědeckého oboru a bude charakterizovat sociální pedagogiku jako obor bakalářského a navazujícího magisterského vysokoškolského studia. Cílem práce bude v teoretické oblasti vymezit základní pojmy, zmapovat vývoj sociální pedagogiky u nás i v zahraničí a podat obraz …more
Abstract:
This work will focus on issues of social pedagogy tradition, captures the contemporary discussion of the concept of social pedagogy as a scientific discipline and will characterize social pedagogy as a field of bachelor's and master's in higher education. The aim of the work will in theory to define the basic concepts, map the development of social education at home and abroad, and to describe the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2013
Accessible from:: 3. 4. 2013

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KŘIVANCOVÁ, Andrea. Sociální pedagogika jako studijní obor v České Republice. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 3. 4. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Social Pedagogy

Theses on a related topic

 • No theses on a related topic available.
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 05raor 05raor/2
3. 4. 2013
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 4. 2013
Bulanova, L.
4. 4. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.