Martina ANDRLOVÁ

Bakalářská práce

Vliv veřejné správy, legislativy a dalších faktorů na obchodování přes internet v České republice

Influence of public administration, legislative and other factors on the internet commerce in the Czech Republic
Anotace:
Předložená práce zkoumá vlivy veřejné správy, legislativy a dalších faktorů na obchodování přes internet. V první části práce byly vymezeny základní pojmy týkající se internetového obchodování, včetně historických a ekonomických souvislostí a základních modelů elektronického podnikání. Druhá část práce popisuje některá specifika internetového obchodování v ČR. Právní předpisy regulující e-business …více
Abstract:
This work examines the influence of public administration, legislation and other factors on e-commerce. The first part of the thesis is dedicated to defining the basic terms linked with e-commerce, including historical and economic context and basic models of e-business. The second part describes some of the specific features of internet trade in the Czech Republic. The legislation controlling the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jan Tlučhoř

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ANDRLOVÁ, Martina. Vliv veřejné správy, legislativy a dalších faktorů na obchodování přes internet v České republice. Cheb, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika