Bc. Vojtěch Pulec

Bakalářská práce

Struktura kapitálu ve vybraném segmentu MSP v ČR

Capital structure of SME in selected industry in CZ
Anotace:
Tato práce řeší vlivy na kapitálovou strukturu v segmentu malých a středních podniků, tedy vliv na podíl vlastního kapitálu a cizího kapitálu ve firmě. Konkrétně se jedná o vlivy tvořené odvětvím, právní formou a finančními ukazateli jako jsou objemy aktiv, obrat či hospodářský výsledek. Motivací pro napsání této práce je možnost aplikovat obecné poznatky na reálna data z České Republiky a provést …více
Abstract:
This work investigates influences on capital structure in small and medium enterprises. It means influence on share of equity and share of external capital on total assets in firm. Specifically it is about influences generated by industry, legal form and financial data such as asset, turnover or profit. Motivation for this work originates from possibility to apply general knowledge on real data from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Lenka Šimonová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance