Thuy Tao Ngoc

Bakalářská práce

Ekonomická interdependence a mír

Economic Interdependence and Peace
Anotace:
Tato práce se zabývá teorií ekonomické interdependence. Vychází přitom z realistického přístupu, který tvrdí, že vysoká míra vzájemného obchodu je příčinou vzniku konfliktů. Tato hypotéza je testována na rusko-ukrajinském konfliktu, který vypukl na konci roku 2013. Dále se v práci zkoumá, zda je konflikt způsoben spíše ekonomickými nebo politicko-mocenskými pohnutkami. Teoretická část se věnuje realistickému …více
Abstract:
This thesis deals with the theory of economic interdependence. It is based on the realistic approach which states that high levels of mutual trade lead to a conflict. This hypothesis is being tested on the Russia-Ukraine conflict that erupted by the end of 2013. Additionally, the thesis examines whether the conflict is caused by economic or rather political-related incentives. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Radim Sršeň
  • Oponent: Zbyněk Dubský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46290