Andrea Nemravová

Bakalářská práce

Komparace pohledů na úvěrové riziko

Comparison of credit risk views
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Komparace pohledů na úvěrové riziko“ má za cíl dokumentovat variabilitu různých pohledů na úvěrové riziko. V prvních kapitolách práce uvádí do tématu úvěrového rizika pomocí jeho vysvětlení, členění, výpočtu kapitálového požadavku stanoveným dohledem a vysvětlením jednotlivých metod měření a řízení tohoto rizika. V závěrečné části demonstruje pomocí komparativní analýzy na …více
Abstract:
The bachelor thesis "Comparison of credit risk views" aims to document the variability of different views on credit risk. In the first chapters, thesis introduces the topic of credit risk by explaining, structuring, calculating the capital requirement by supervising and explaining the individual methods of measuring and managing this risk. In the final part, a comparative analysis of case studies and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Naďa Blahová
  • Oponent: Jana Marková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74219