Bc. Martin Tománek

Diplomová práce

Insolvenční návrh, jeho projednání a rozhodnutí o něm podle zák. 182/2006 Sb.

Insolvency statement - how to deal with it and the decision according to the Act no. 182/2006
Anotace:
Téma mé diplomové práce zní insolvenční návrh, jeho projednání a rozhodnutí o něm. Diplomová práce si klade za cíl popsat postup při podání insolvenčního návrhu a dalšího jeho projednání, upozornit na klady i zápory tohoto procesu. Práce se člení do XV. kapitol. V kapitolách I. až IV. se čtenáři předkládá historicko-teoretický základ problematiky nového insolvenčního zákona. Jednotlivé kapitoly mapují …více
Abstract:
This diploma thesis deals with insolvency petition, how it is processed and decided according to the Act no. 186/2006 Coll. The thesis is set to describe steps which must be taken when filing insolvency petition and how it is processed afterwards; it highlights pros and cons of such process. The dissertation is divided into ten chapters. Chapters I – VI give an outline of historical and theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Ilona Schelleová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo