Veronika MÖWALDOVÁ

Bakalářská práce

Vliv vizuální dominance ve vnímání reklam dětským divákem /Jak reklama ovlivňuje dětského diváka

Influence of visual dominance in perceptions of children's viewers How advertising affects a child's viewer
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá reklamou a jejím vlivem na dětského diváka. Práce je složena ze dvou částí. První je teoretická, jenž se věnuje druhům reklamního sdělení, vybraným prvkům působení reklamy a zapojení tématu reklamy do mediální výchovy. Praktická část zprostředkovává vybrané prvky reklamy studentům ve středoškolském věku, kteří následně samostatně vytvářejí reklamní video. Prostřednictvím …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with advertising and its influence on a child's viewer. The thesis consists of two main areas. The first part is theoretical and focuses on the types of advertising messages, the selected elements of advertising activity and the involvement of the theme of advertisement in media education. The practical part deals with the selected elements of advertising which are explained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÖWALDOVÁ, Veronika. Vliv vizuální dominance ve vnímání reklam dětským divákem /Jak reklama ovlivňuje dětského diváka. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / VV SV se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma