Iva ŠÍPOVÁ

Bakalářská práce

Molekulární modelování vlivu solventu na separaci enantiomerů ibuprofenu beta-cyklodextrinem

Molecular modeling of effect of solvent on separation of ibuprofen enantiomers by beta-cyklodextrin
Anotace:
Byly provedeny simulace komplexu (S/R)-ibuprofenu s beta-cyklodextrinem ve směsích methanolu a vody metodou molekulární dynamiky. Simulace byly spouštěny v balíku GROMACS s použitím silového pole GROMOS 53a6GLYC. Byly sledovány průměrné počty vodíkových vazeb mezi funkčními skupinami ve všech molekulách, potenciální energie a entalpie systémů. Zároveň byla změřena vazebná potenciální energie a vazebná …více
Abstract:
Simulations of the complex of (S/R)-ibuprofen with b-cyclodextrin in mixtures of methanol and water were done by the method of molecular dynamics. Simulations were run in the GROMACS package using the GROMOS 53a6GLYC force eld. The average numbers of hydrogen bonds between functional groups in all molecules, potential energies, and enthalpies of the systems were analysed. The binding potential energies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Jan Jirsák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÍPOVÁ, Iva. Molekulární modelování vlivu solventu na separaci enantiomerů ibuprofenu beta-cyklodextrinem. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta