Bc. Tereza VÁNSKÁ

Diplomová práce

Změny fotosyntetického aparátu u mutanta ječmene s nefunkční biosyntézou chlorofylu b

Alterations of photosynthetic apparatus in chlorophyll b deficient mutant of barley
Anotace:
Mutantní typy rostlin s nedostatkem chlorofylu b jsou často využívány ve vědeckých experimentech k výzkumu fotosyntetického aparátu. Chlorofyl b má vliv na množství procesů probíhajících v rostlině, mimo jiné ovlivňuje efektivitu a stavbu fotosyntetického aparátu. V diplomové práci byly na základě experimentálních dat srovnávány rostliny ječmene setého (Hordeum vulgare L., cv. Bonus) a jeho mutantní …více
Abstract:
Chlorophyll b deficient mutants are often used in scientific experiments to investigate the photosynthetic apparatus. Chlorophyll b affects a number of processes taking place in plants, including the efficiency and structure of photosynthetic apparatus. Based on experimental data, plants of barley (Hordeum vulgare L., cv. Bonus) and its mutant chlorina f2f2 were compared in the diploma thesis. Pigment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁNSKÁ, Tereza. Změny fotosyntetického aparátu u mutanta ječmene s nefunkční biosyntézou chlorofylu b. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta