Theses 

Optimalizace mzdových výdajů podniku s využitím penzijního pojištění jako zaměstnaneckých benefitů – Bc. Jakub Kubič

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jakub Kubič

Bakalářská práce

Optimalizace mzdových výdajů podniku s využitím penzijního pojištění jako zaměstnaneckých benefitů

Optimizing payroll expenses of a business using retirement as employee benefits

Anotace: Hlavním tématem mé práce bylo identifikace možností použití penzijního pojištění, jako nástroje optimalizace mzdových výdajů podniku. V teoretické části bakalářské práce, vysvětlím pojmy týkající se optimalizace mzdových výdajů a penzijního pojištění. Dále jsem se zaměřil na právní úpravu související s touto problematikou a na penzijní fondy. V praktické části mé bakalářské práce, se zaměřím na použití penzijního pojištění jako benefitu k optimalizaci mzdových nákladů. Na příkladu modelového podniku bude proveden návrh optimalizace mzdových nákladů. Cílem této bakalářské práce je posoudit výhody a nevýhody použití těchto benefitů jako nástroje optimalizace mzdových výdajů.

Abstract: The main topic of my thesis was to identify the possibilities of using pension insurance as a tool for optimizing the labor costs of the company. I´m explaining concepts related to the optimization of the labor costs and pension insurance in the theoretical part of my bachelor thesis. I was also focused on the legislation related to these issues and pension funds as well. In the practical part of my thesis, I´m focused on the use of pension insurance as a benefit for the labor costs optimization. My example of the business model is implementation of the proposal of the labor costs optimization. The aim of my bachelor thesis is to assess the advantages and disadvantages of using these benefits as a tool for the optimization of the labor costs

Klíčová slova: Optimalizace, snížení výdajů na zěsnance, penzijní připojištění, zaměstnanecké benefity, úspora nákladů, Důchodová reforma

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Dr. Milan Hradec
  • Oponent: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 15:24, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz