Bc. Jakub Kubič

Bachelor's thesis

Optimalizace mzdových výdajů podniku s využitím penzijního pojištění jako zaměstnaneckých benefitů

Optimizing payroll expenses of a business using retirement as employee benefits
Anotácia:
Hlavním tématem mé práce bylo identifikace možností použití penzijního pojištění, jako nástroje optimalizace mzdových výdajů podniku. V teoretické části bakalářské práce, vysvětlím pojmy týkající se optimalizace mzdových výdajů a penzijního pojištění. Dále jsem se zaměřil na právní úpravu související s touto problematikou a na penzijní fondy. V praktické části mé bakalářské práce, se zaměřím na použití …viac
Abstract:
The main topic of my thesis was to identify the possibilities of using pension insurance as a tool for optimizing the labor costs of the company. I´m explaining concepts related to the optimization of the labor costs and pension insurance in the theoretical part of my bachelor thesis. I was also focused on the legislation related to these issues and pension funds as well. In the practical part of my …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedúci: Dr. Milan Hradec
  • Oponent: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní