Bc. Jaroslav Kohout

Diplomová práce

Prevence kriminality na místní úrovni - analýza vybraných projektů

Prevention of Crime at Local Level - Analysis of Selected Projects
Anotace:
Hlavním tématem mé závěrečné práce je prevence kriminality na místní úrovni s analýzou vybraných projektů. S kriminalitou v dopravě se můžeme setkat na každém kroku na každém kilometru na našich silnicích. Zaměřím se především na prevenci kriminality v dopravě na pozemní komunikaci. Jakým způsobem je prevence prováděna a do jaké míry je účinná pro účastníky provozu na pozemní komunikaci. Cílem mé závěrečné …více
Abstract:
The main topic of my final thesis is prevention of crime at the local level with the analysis of selected projects. We can meet with crime in road trafic on every step on every mile. I will mainly focus on crime prevention in road transport. How prevention is being implemented and to what extent is effective for road users. The aim of my final thesis is to give a comprehensive view of the problem prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Vendula Pušová
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Kerbic

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Bezpečnostně právní studia / Bezpečnostně právní studia