Jakub Obdržálek

Master's thesis

Islamic economics: nové paradigma v ekonomii?

Islamic Economics: New Paradigm in Economics?
Abstract:
Tato diplomová práce prezentuje, a na Islámskou ekonomii aplikuje, jeden z přístupů, na jejichž základě je možno identifikovat, respektive odmítnout Islámskou ekonomii jako nové paradigma. Cíl práce je naplněn právě formou srovnání tohoto směru s ekonomiíí jako takovou, definovanou pomocí Colanderovy, Holtovy a Rosserovy definice ekonomie hlavního proudu, se závěrem, že na základě takto provedené komparativní …more
Abstract:
This thesis presents and applies at Islamic economics one of the approaches on basis of wich is it possible to identify or to refuse Islamic economics as a new paradigm. The aim of the thesis is achieved by the way of comparison of this concept to the economics as such, defined on the basis of Colader's, Holt's and Rosser's definition of mainstream economics, and the conclusion is made that on the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 9. 2011
  • Supervisor: David Lipka
  • Reader: Marek Mičúch

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28934