Bc. Jaroslav Pazdera

Bakalářská práce

Vliv reklamy na žáky 2. stupně ZŠ při výběru potravinových produktů

Influence of advertisement on the selection nutritive products of adolescents
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem reklamy na žáky 2. stupně ZŠ při výběru potravinových produktů. Teoretická část pojednává o vlivu reklamy, která často ovlivňuje chování mladistvých při nákupu potravin. Také se zabývá historií reklamy a jejím historickým vývojem, reklamou zaměřenou na děti a dospívající, psychologií reklamy zaměřenou na děti a dospívající, vybranými druhy masmédií a jejich charakteristikou …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the influence of advertisement on the selection nutritive products of adolescents. The theoretic part concerns adolescents influence of advertisement during selection of nutritive products. It also concerns history of advertisement and historic development, advertisement focused on adolescents, psychology of advertisement focused on adolescents, selected types of masmedia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Radim Slaný
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy