Bc. Václav HEIDLER

Diplomová práce

Numerické řešení modelu mělké vody pomocí Lattice Boltzmannovy metody

Numerical simulation of the Shallow Water Equations using lattice Boltzmann method
Anotace:
Práce se zabývá modelováním volné hladiny proudící nestlačitelné kapaliny. Matematický model je popsán pomocí Saint-Venantových rovnic. Jedná se o systém nelineárních hyperbolických parciální diferenciální rovnic (PDR) prvního řádu. Celá práce je zaměřena na relativně novou a moderní lattice Boltzmannovu metodu, která je jednou z mnoha numerických metod pro jejich řešení. Výstupem práce je vytvoření …více
Abstract:
The thesis deals with modelling of open surface of the flowing incompressible fluid. The mathematic model of the problem is described by the Shallow Water Equations (SWE). SWE are the hyperbolic system of non-linear, partial, differential equations of the first order. The whole thesis is focus on the modern lattice Boltzmann method, which is one of the methods for solving SWE. The aim of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011
Identifikátor: 41057

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEIDLER, Václav. Numerické řešení modelu mělké vody pomocí Lattice Boltzmannovy metody. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd