Ing. Simona Martinková

Bakalářská práce

Krystalizace vody v podchlazených roztocích cukrů

Crystallization of water in undercooled sugar solutions
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá studiem krystalizace vody v podchlazených roztocích cukrů (30 hmot.% sacharózy a 30 hmot.% glukózy). V teoretické části jsou popsány vznik, růst a rekrystalizace krystalů ledu, vliv sacharidů a podchlazení na krystalizaci, morfologie krystalů ledu a některé experimentální metody používané při výzkumu krystalizace ledu v podchlazených vodných roztocích sacharidů. Experimentální …více
Abstract:
This bachelor?s thesis is focused on crystallization of water in undercooled sugar solutions (30 % w/w sucrose and 30 % w/w glucose). The theoretical part describes a genesis, growth and recrystallization of ice crystals, an influence of saccharides and undercooling on crystallization, a morphology of ice crystals and some experimental methods using in research of ice crystallization in undercooled …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jana Shánělová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Martinková, Simona. Krystalizace vody v podchlazených roztocích cukrů. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická