Tereza SVOBODOVÁ

Bakalářská práce

Populární zpěv v RVP a ŠVP na Základních uměleckých školách

Popular singing in RVP and ŠVP at primary art schools
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na populární zpěv v Rámcovém vzdělávacím programu a školním vzdělávacím programu. V teoretické části práce jsou přiblíženy základní dokumenty státního vzdělávacího programu zaměřené na základní umělecké vzdělávání, kterými jsou Rámcový vzdělávací program, Školní vzdělávací program a Manuál pro tvorbu školního vzdělávacího programu. Dále zde nalezneme seznámení se základními …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on popular singing within the Framework Educational Program and the School Educational Program. In the theoretical part, the basic documents of the state educational program focusing on basic artistic education, such as the Framework Educational Program, the School Educational Program and the Manual for the Creation of the School Educational Program, are presented. Here …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Tereza. Populární zpěv v RVP a ŠVP na Základních uměleckých školách. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta