Mgr. Veronika Mrkosová

Diplomová práce

Státní příslušnost vs. obvyklý pobyt jako hraniční určovatel v oblasti rodinných vztahů s mezinárodním prvkem

Nationality vs. Habitual Residence as a Connecting Factor in Family Relations with an International Element
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou hraničních určovatelů státní příslušnosti a obvyklého pobytu se zaměřením na oblast rodinných vztahů. Nejdříve jsou tito určovatelé obecně vymezeni a poté se práce věnuje jejich výskytu v nejdůležitějších instrumentech na mezinárodní, komunitární a národní úrovni. Důraz je kladen zejména na analýzu judikatury k obvyklému pobytu a na otázku, zda je při aplikaci …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of two connecting factors - nationality and habitual residence - in the area of family relations with an international element. The first part of the thesis is generally focused on the connecting factors. Then their application on international, European and national level is described. The emphasis is given to the analysis of court decisions dealing with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo