Nela PECHOVÁ

Bakalářská práce

Alternativní směry ve výživě

Alternative directions in nutrition
Anotace:
V teoretické části bakalářské práce popisuji různé směry alternativní výživy. Protože výživa ovlivňuje náš každodenní život a příznivců různých alternativních výživových směrů přibývá, mým cílem v této práci je nastínit různé pohledy a principy na výživu jako takovou a poté zvlásť každý z alternativních výživových směrů, tak abychom získali v nich základní orientaci.
Abstract:
In the theoretical part, I describe different directions of alternative nutrition. Because nutrition affects our everyday lives and it is growing number of alternative nutritional choices, my goal in this work is to outline the different views and principles of nutrition and then separately in each of the alternative nutritional directions get a basic orientation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PECHOVÁ, Nela. Alternativní směry ve výživě. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví