Bc. Anna Engelhardtová

Bakalářská práce

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity

Agency for Debt and Liquidity Management
Abstract:
Engelhardtová, Anna: Agency for Debt and Liquidity Management. [Bachelor work]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystica. Department for Banking and Insurance. Head of work: Ing. Lenka Ostrožlíková. Year of defense: 2012 Number of pages: 55 This bachelors work is aimed at analysis Agency for Debt and Liquidity Management. In the first part, which is teoretical you …více
Abstract:
Engelhardtová, Anna: Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystica. Katedra bankovníctva a poisťovníctva.Vedúci práce: Ing. Lenka Ostrožlíková. Rok obhajoby: 2012 Počet strán:55 Cieľom bakalárskej práce je analýza činnosti Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity pri priadení dlhu a likvidity Slovenskej republiky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Lenka Ostrožlíková
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management