Bc. Adam Fryšara

Diplomová práce

Fluidní systém křemenných žil v horninách spodního karbonu v širším okolí Fulneku

Fluid system of quartz veins in Lower Carboniferous rocks at the Fulnek region
Anotace:
Tato práce je zaměřena studium fluidních inkluzí v hydrotermálních křemenných žil v Nízkém Jeseníku. Studovanými lokalitami byly Stará Ves, Bílov a Těškovice, které leží v hradecko-kyjovickém souvrství, kde okolními horninami jsou spodnokarbonské droby a břidlice. Ke studiu fluidních inkluzí byly použity metody mikroskopie, mikrotermometrie a Ramanovy spektroskopie. V křemenných žilách byly přítomny …více
Abstract:
This thesis is focused on study of fluid inclusions in hydrothermal quartz veins in the Nízký Jeseník. The studied localities Stará Ves, Bílov and Těškovice are located in the HradecKyjovice formation. The surrounding rocks are lower Carboniferous wackstones and shales. Microscopy, microthermometry and Raman spectroscopy methods were used for study of liquid inclusions. Two-phase gaseous-liquid H2O …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
  • Oponent: RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta