Bc. Miloš Vondráček

Diplomová práce

Sociální kapitál jako konkurenční výhoda

Social capital as a competitive advantage
Anotace:
Cílem práce je analyzovat dopady nevhodného personálního řízení na snižování konkurenceschopnosti podniku v souvislosti s aktuálním tématem sociálního kapitálu a potenciálu firmy. Upozorňuje na podceňovaný fakt, že spokojený zaměstnanec zůstává loajální i v době zhoršující se ekonomické situace podniku. Analyzuje rovněž dopad nedobrovolné fluktuace z podniku na jeho konkurenceschopnost. Dále poukazuje …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze the impacts of inappropriate personnel management to reduce the competitiveness of the company in connection with the current theme of social capital and the potential of the company. The thesis indicates an underrated fact that a satisfied employee remains loyal even during deteriorating economic situation. It analyzes the impact of involuntary fluctuations to competitors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Herbert Heissler
  • Oponent: doc. Radim Valenčík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní