Bc. Jitka Berková

Diplomová práce

Fenomén singles a životní spokojenost single žen a mužů

The phenomenon of singles and life satisfaction of single women and men
Anotace:
V diplomové práci s názvem Fenomén singles a životní spokojenost single žen a mužů se zabývám problematikou lidí žijících bez stálého partnera, přičemž se zaměřuji na jejich vnímání životní spokojenosti (well-being), na průběh této spokojenosti v čase a také na sociální oporu singles. Teoretická část obsahuje související demografické a sociologické údaje i poznatky z psychologie. Výzkum jsem zvolila …více
Abstract:
In my diploma thesis entitled "Fenomén singles a životní spokojenost single žen a mužů" (A Phenomenon of the Singles and Life Satisfaction of the Single Women and Men) I have been involved in the issue of people living without a long-term partner, while I have been focusing on their perception of life satisfaction (well-being), time course of their satisfaction as well as social support to the singles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2015
Zveřejnit od: 23. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Berková, Jitka. Fenomén singles a životní spokojenost single žen a mužů. Brno, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe