Viet Hung TRAN

Bachelor's thesis

Diverzifikace portfolia

Portfolio diversification
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je sestavení vlastního portfolia z deseti náhodných akciových titulů, ověření efektu diverzifikace a analýza jeho vlivu na výnos a riziko vybraného portfolia. Využita je Markowitzova teorie portfolia, zdrojem dat jsou měsíční upravené zavírací ceny za období od 1.ledna 2014 do 1.ledna 2019 deseti náhodně vybraných společností, emitující akcie, se kterými se obchoduje …more
Abstract:
The main purpose of this bachelor work is to assemble a personal portfolio made of ten randomly chosen stocks, verifying the effect of diversification and analysing the influence it has on return and risk of the chosen portfolio. The used method is Markowitz's portfolio theory, the source of data are monthly adjusted closing prices for the period from 1. January 2014 to 1. January 2019 of ten randomly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Petr Zeman, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TRAN, Viet Hung. Diverzifikace portfolia. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Economics

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Accounting and Financial Management

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 06o4or 06o4or/2
23/4/2019
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
23/4/2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.