Bc. Artur MOLNÁR

Bakalářská práce

Česká republika a problém nelegální migrace, její příčiny a trestná činnost která s ní souvisí.

The Czech Republic and the issue of illegal migration, its causes and the related criminality
Anotace:
Práce se věnuje fenoménu nelegální migrace ve vztahu k České republice a trestné činnosti na tuto migraci navazující. Snaží se srovnávat a pochopit důvody běženců, analyzovat situaci do jaké se dostávají nelegální migrací a a popsat její právní aspekty. Výzkumná část práce je věnována konkrétní situaci na Ukrajině a možnosti výměny zkušeností mezi Českou republikou a Ukrajinou, zejména v oblasti organizovaného …více
Abstract:
This thesis deals with the phenomenon of illegal migration with regards to the Czech republic and crimes related to such migration. We have tried to compare and understand the reasons of refugees, to analyze the situation which these refugees find themselves in due to illegal migration, and to describe its legal aspects. The research part of the thesis is devoted to the specific situation in Ukraine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2006
Identifikátor: 4411

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jaroslav Nevoránek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOLNÁR, Artur. Česká republika a problém nelegální migrace, její příčiny a trestná činnost která s ní souvisí. . Brno, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 14. 04. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.