Mgr. Lukáš Herman

Advanced ('rigorózní') thesis

Vizualizace 3D modelů měst na webu

Visualization of 3D City Models on the Web
Abstract:
Tato rigorózní práce se věnuje vizualizaci 3D modelů měst ve webových prohlížečích. Rešeršní část práce je složena z rozboru kartografických zásad pro 3D vizualizaci prostorových dat a z přehledu metod a technologií užívaných v oblasti konstrukce a vizualizace 3D modelů. Důraz je kladen na technologie webové. Dále byly sestaveny typologie existujících modelů měst a přehled jejich možných aplikací. …more
Abstract:
This thesis is focused on visualization of 3D city models in web browsers. Theoretical part consists of an analysis of cartographic principles for 3D visualization of spatial data and survey methods and review of methods and technologies used in the design and visualization of 3D models. Emphasis is placed on web technologies. Typologies of existing city models and their applications have been prepared …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 10. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2014
  • Reader: Mgr. Karel Staněk, Ph.D., Ing. Jan Růžička, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta