Theses 

Řízení rizik vybraného Start-up projektu – Bc. Radka Lukůvková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Magisterský studijní program / obor:
Bezpečnost společnosti / Bezpečnost společnosti

Bc. Radka Lukůvková

Diplomová práce

Řízení rizik vybraného Start-up projektu

Risk Management of the Selected Start-up Project

Anotace: Diplomová práce se zabývá řízením rizik vybraného Start-up projektu společnosti Oscar Tech s.r.o. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsána všechna východiska vztahující se k problematice řízení rizik, která jsou využita v praktické části, start-up organizací a jejich projektů. V praktické části je nejprve popsána vybraná společnost Oscar Tech s.r.o. a její produkt, u kterého je na základě zjištěných informací provedena analýza současného stavu řízení rizik. V poslední praktické části je navrhnut projekt vedoucí ke zlepšení řízení rizik projektu Oscar Senior.

Abstract: The diploma thesis deals with risk management of selected Start-up project of Oscar Tech s.r.o. company. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes all the starting points related to risk management, which are used in the practical part, start-up organizations and their projects. At first the practical part describes the selected company Oscar Tech s.r.o. and its product, which the current state of risk management is analysed for, based on the information collected. A project for improvement of the risk management of the project of Oscar Senior is designed in the last part.

Klíčová slova: Start-up, Start-up projekt, Riziko, Řízení rizik, SWOT analýza, Lean Canvas

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Taraba, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51013 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Lukůvková, Radka. Řízení rizik vybraného Start-up projektu. Uherské Hradiště, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 16:55, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz